]

כן, אנט, אני רוצה להיות הראשונה לשמוע שהדלתות לתוכנית שלך נפתחו.